Berapa lama laman web | ecommerce | blog dapat disiapkan?

Ia bergantung kepada aras kesukaran sesuatu projek yang telah dipersetujui. Namun, berdasarkan pengalaman sedia ada, ia akan mengambil masa 2 ke 7 hari. 

(Nota: sila pastikan bayaran pendahuluan (advanced payment) atau bayaran penuh (full payment) dilakukan, bagi memastikan kelancaran pakej yang telah dipersetujui.

Article Details

Article ID:
2
Views:
98
Rating (Votes):
(0)

Related articles