Adakah pihak RizaNiaga menerima bayaran pendahuluan?

Ya, pihak RizaNiaga menerima bayaran pendahuluan (advanced payment). Segala bayaran pendahuluan adalah 70% (tujuh puluh peratus) dari jumlah sesuatu projek yang telah ditugaskan.

Harus diingatkan, segala bayaran pendahuluan atau bayaran penuh TIDAK AKAN DIPULANGKAN.

Sepertimana pihak anda menghargai duit yang dibayar, seperti itulah masa yang kami peruntukkan untuk memastikan projek atau pakej yang telah diamanahkan oleh pelanggan dapat dihasilkan dengan baik dan sempurna

Article Details

Article ID:
1
Category:
Views:
155
Rating (Votes):
(2)

Related articles